Zi de zi (sau de câteva ori pe săptămână), în cadrul a ceea ce numim generic antrenamente de autoapărare, ne pregătim să putem face față unei situații neprevazute, să știm cum să ne apărăm sau să protejăm pe cineva drag sau aflat în pericol și incapabil să se apere singur. Dar este la fel de important să cunoaștem limitele legale în ne este permis acest lucru.

Existența prevederilor pentru legitima apărare are la bază realitatea vieții și existența unor situații extreme, când ordinea este tulburată ca urmare a unei agresiuni din partea unei persoane asupra alteia și când, numai printr-o ripostă imediată este posibilă înlăturarea atacului. Pe de-altă parte însă, în situații de conflict, chiar atunci când acestea ar fi provocate sau însoțite de comportări ilicite, nimănui nu îi este îngăduit să-și facă singur dreptate, să recurgă la acte sau procedee incompatibile cu ordinea de drept pentru a-și apăra interesele legitime, împotriva persoanelor cu care s-ar afla în conflict.1

Legea autoapărării în noul cod penal

Noul cod penal și noul cod de procedură penală au intrat în vigoare la 1 Februarie 2014.  Noul Cod penal reglementează legitima apărare în articolul 19 din partea generală. (corespondență vechiul cod penal – Articolul 44). Potrivit acestui articol:

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare.

(2) Este în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională cu gravitatea atacului.

(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condiţiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte asemenea modalităţi nelegale ori în timpul nopţii.

Un articol detaliat despre ce înseamnă aceste prevederi, foarte bine structurat, găsești pe site-ul politisti.ro

photo credit: emo 1 via photopin (license)

[1] HĂRĂTĂU LAMYA – DIANA , TEZĂ DE DOCTORAT